Thông tin liên hệ

 

 

1. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội

 

2. Điện thoại: số tổng đài (024)37673896  

 

Số máy lẻ tại các phòng, khoa, trung tâm:

 

          + Phòng Tổ chức - Hành chính: 116

          + Phòng Đào tạo: 118

          + Phòng trực Đào tạo : 114

          + Phòng công tác học sinh sinh viên: 112

          + Phòng Tài chính - Kế toán: 110

            + Phòng Quản trị: 105

 

 

          + Khoa Giáo dục đại cương: 106

          + Khoa Điện tử - Viễn thông: 119

          + Khoa Công nghệ Thông tin: 115

          + Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh: 113

          + Khoa Điện - Tự động hóa: 109

           + Khoa Kinh tế

 

 

           + Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp và phát triển công nghệ:104

           + Trung tâm thông tin thư viện: 117

           + Trực bảo vệ: 100

 

Fax: (84-4)38336184
 

Email: vanthu@dtdl.edu.vn - Website: www.dtdl.edu.vn