Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CHÚC MỪNG CÁC EM ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG PHỎNG VẤN NGÀY 08/6/2017 DỰ TUYỂN VÀO CÔNG TY SAMSUNG VIETNAM

Các em lưu ý lịch khám sức khỏe và đi làm như sau:

 

- 6h00 ngày 26/6/2017 các em có mặt tại cổng trường để lên xe của công ty đưa đi khám sức khoẻ.

- Đi làm bắt đầu từ ngày 27/6/2017, theo lịch cụ thể của công ty Samsung VietNam thông báo.

 

Chúc các em thành công!


DANH SÁCH SINH VIÊN CD ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VƯỢT QUA VÒNG PHỎNG VẤN 08.06.2017
Ord. Full Name Fist Name DOB ID No. Major Result
1 Trần Ngọc Anh Anh 30-01-1992 013432337 Điện công nghiệp ĐẠT
2 Đào Tuấn Anh Anh 24-01-1996 163408059 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
3 Ngô Minh Chí Chí 28-09-1996 122244104 Công nghệ kỹ thuật Điện- điện tử ĐẠT
4 Chử Minh Chương Chương 11-02-1996 013484969 CNKT ĐK&TĐH ĐẠT
5 Vũ Tiến Đạt Đạt 27-05-1996 142853245 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
6 Lâm Duy Điền Điền 08-10-1996 063419872 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
7 Đinh Công Điệp Điệp 16-01-1996 001096006247 Bảo trì và SCTB nhiệt ĐẠT
8 Vũ Đình Dự Dự 17-04-1995 036095000143 công nghệ kĩ thuật nhiệt _hệ cd chính quy ĐẠT
9 Lê Văn Dũng Dũng 10-10-1996 168553720 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
10 Nguyễn Đức Giang Giang 03-01-1995 168564289 Điện công nghiệp ĐẠT
11 Trần Văn Giang Giang 05-10-1996 164573157 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
12 Nguyễn Hữu Hạnh Hạnh 10-10-1995 017141886 CNKT Điện - Điêện tử ĐẠT
13 Nguyễn Văn Hảo Hảo 13-07-1997 152227915 Điện công nghiệp ĐẠT
14 Vũ Văn Hoàng Hoàng 08-12-1994 164533507 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
15 Bùi Ngọc Hùng Hùng 14-02-1993 174877673 Bảo trì và SCTB nhiệt ĐẠT
16 Nguyễn Trọng Hưng Hưng 1996 017371167 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
17 Bùi văn Hưng Hưng 1996 017513930 Ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử ĐẠT
18 Đỗ Thị Hương Hương 09-01-1995 017343637 CNKT ĐT- TT ĐẠT
19 Lê Văn Huy Huy 1996 174819312 CNKT ĐK & TĐH ĐẠT
20 Nguyễn Quang Kiên Kiên 1996 125723210 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
21 Nguyễn Xuân Lương Lương 01-01-1996 187599566 Điện công nghiệp ĐẠT
22 Nguyễn Văn Luyện Luyện 05-02-1996 125641442 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
23 Nguyễn Văn Nam Nam 01-07-1996 013606247 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
24 Lê Văn Phương Phương 25-05-1996 174809409 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
25 Nguyễn Quang Anh Quân Quân 17-08-1996 013294335 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
26 Phạm Đức Quyền Quyền 12-08-1995 174741391 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
27 Nguyễn Hữu Sơn Sơn 29-06-1995 173847493 CNKT ĐK & TĐH ĐẠT
28 Nguyễn Thế Tài Tài 27-10-1996 013407312 CNKT Điện - Điên tử ĐẠT
29 Lê Đức Thắng Thắng 15-11-1996 174788526 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
30 Trung Văn Tháp Tháp 30-05-1996 125645031 Kỹ thuật điện điện tử ĐẠT
31 Nguyễn Đức Thiện Thiện 18-11-1996 013673376 Điện-Điện Tử ĐẠT
32 Trần Nam Tiến Tiến 03-10-1996 135802329 Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử ĐẠT
33 Nguyễn Văn Tiến Tiến 06-09-1996 122225138 CNKT ĐK & TĐH ĐẠT
34 Nguyễn Văn Tiến Tiến 21-02-1996 017294111 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
35 Trần Văn Tùng Tùng 23-05-1996 142736022 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
36 Vũ Xuân Tùng Tùng 07-09-1995 013279956 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
37 Nguyễn Khắc Tuyến Tuyến 15-10-1996 135910789 Kĩ thuật điện-điện tử(cao đẳng) ĐẠT
38 Lê Đức Việt Việt 26-10-1996 017518407 công nghệ kỹ thuật điện-điện tử ĐẠT
39 Nguyễn Văn Việt Việt 16-01-1996 125641054 CNKT Điện - Điện tử ĐẠT
40 Hoàng Minh Thuận Thuận 25-10-1993 013378028 Điện Tử Truyền Thông ĐẠT
41 Bùi Thế Sơn Sơn 04-09-1995 017174186 Điện - Điển Tử ĐẠT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu