Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

SAMSUNG TUYỂN DỤNG

               


Đăng ký ở đây

Công văn của nhà tuyển dụng

                                              DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐẾN 20-6-2016                   Tải

 

1 Nguyễn Văn Bằng Bằng 28-10-1995 Điện Tử Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40DDT1 Phù hợp
2 Hoàng Văn Chung Chung 09-06-1994 Điện Tử Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
3 Nguyễn Văn Chung Chung 19-11-1994 Điện Tử Công nghệ kĩ thuật điện điện tử 40ĐĐT2 Phù hợp
4 ĐinhThế Công Công 01-12-1995 Điện Tử công nghệ kỹ thuật điện điên tử 40đđt2 Phù hợp
5 Nguyễn Thành Đại Đại 18-05-1995 Điện Tử Điện -Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
6 Đàm Văn Đạo Đạo 16-04-1995 Khoa Viễn Thông Công Nghệ kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông ĐTTT2 Phù hợp
7 Nguyễn Văn Đạt Đạt 31-01-1995 Điện Tử Điện Điện Tử 40đđt2 Phù hợp
8 Lê Ngọc Đạt Đạt 29-05-1994 Điện Tử Điện Điện Tử ĐT2 Phù hợp
9 Nguyễn Tân Định Định 14-05-1994 Điện Tử Điện Điện Tử ĐĐT3 Phù hợp
10 Vũ Đình Dự Dự 17-04-1995 Nhiệt Lạnh Điều Hòa Không Khí KTNL2 Phù hợp
11 Kiều Văn Dương Dương 27-06-1995 Nhiệt Lạnh Điều Hòa Không Khí CĐKTN2 Phù hợp
12 Đoàn Văn Duy Duy 15-02-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử CDĐT3 Phù hợp
13 Lê Hương Giang Giang 18-04-1994 Kỹ Thuật viễn thông Côn nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông Điện Tử Truyền Thông Phù hợp
14 Nguyễn Quang Hà 04-01-1993 Điện Tử điện điện tử 40ĐĐT1 Phù hợp
15 Lâm Văn Hà 07-10-1995 Điện Tử Điện Điện Tử ĐĐT2 Phù hợp
16 Đàm Thế Hải Hải 27-12-1994 Điện Công Nghệ Kỹ Thuật Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
17 nguyễn hồng hảo hảo 02-10-1995 Điện Tử điện điện tử ddt1 Phù hợp
18 Nguyễn Văn Hiệp Hiệp 16-09-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40Điện-Điện Tử Phù hợp
19 Bùi Trung Hiếu Hiếu 23-06-1995 Điện Điện- Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
20 Đỗ Quang Hiếu Hiếu 15-10-1994 Điện Tử Kỹ Thuật Điện Điện Tử 40ĐT2 Phù hợp
21 Trần Duy Hoàng Hoàng 27-03-1995 Điện Tử Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử ĐĐT1 Phù hợp
22 Nguyễn Như Hoàng Hoàng 11-02-1994 Điện Tử Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
23 Khuất Huy Hoàng  Hoàng 15-12-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử 40Đ-ĐT3 Phù hợp
24 Nguyễn Tiến Hùng Hùng 09-08-1995 Công Nghệ Kĩ thuật Điều Khiển và Tự động hóa Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
25 Nguyễn Công Hùng Hùng 10-09-1995 Điện Tử Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
26 Nguyễn Van Hùng Hùng 26-04-1995 Kỹ Thuật Viễn Thông Viễn Thông CĐĐTTT2 Phù hợp
27 Trần Phương Hướng Hướng 16-02-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
28 Đinh Công Hướng Hướng 29-09-1995 Điện Tử Điện, Điện Tử 40ĐT1 Phù hợp
29 Lê Đăng Huy Huy 08-03-1994 Nhiệt Lạnh Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh KTNL2 Phù hợp
30 Nguyễn Mạnh Huỳnh Huỳnh 06-11-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử ĐĐT3 Phù hợp
31 Đinh Văn Khanh Khanh 24-04-1994 Điện Tử Điện - Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
32 Hoàng Cương Khanh Khanh 03-02-1995 Điện Tử Điện- Điện Tử Điện, điện tử 3 Phù hợp
33 Nguyễn ĐÌnh Khoa Khoa 05-10-1995 Nhiệt Lạnh Điều Hòa Không khí CĐKTNL2 Phù hợp
34 Lê Đình Kiên Kiên 05-02-1995 Điện Điều khiển và tự động hóa 40TĐH Phù hợp
35 Phạm Ngọc Lâm Lâm 06-02-1994 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa 40TĐH Phù hợp
36 Khuất Duy Lăng Lăng 08-07-1995 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 Phù hợp
37 Nguyễn xuân lập lập 18-10-1995 Điện Điện điện tử 40đđt2 Phù hợp
38 Phạm Quang Lịch Lịch 10-02-1995 Điện Tử Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử  ĐĐT2 Phù hợp
39 ĐẶNG DUY LINH LINH 05-10-1994 Điện Tử kỹ thuật điện điện tử 40ĐT3 Phù hợp
40 lê đình lợi lợi 08-08-1995 Điện Kỹ Thuật Điện Điện tử ĐĐT3 Phù hợp
41 nguyễn văn lợi lợi 27-10-1995 Điện Tử điện - điện tử 40 đ ddt 3  Phù hợp
42 Nguyễn Việt Long Long 25-02-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40ĐĐT4 Phù hợp
43 Nguyễn Văn Luân Luân 21-05-1994 Điện-Điện tử Điện-Điện tử CĐĐĐT3 Phù hợp
44 Nguyễn Phi Luật Luật 28-03-1995 Điện Tử Điện - Điện tử 40Đ-ĐT3 Phù hợp
45 Nguyễn Quốc Lưu Lưu 05-05-1993 Điện Tử Kĩ Thuật Điện Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
46 Nguyễn Đức Mai Mai 17-04-1993 Điện Tử, Truyền Thông Điện Tử, Truyền Thông CĐTTT2 Phù hợp
47 nguyễn tiến nam nam 16-10-1995 Điện Tử Điện , Điện Tử 40đđt1 Phù hợp
48 Trần Văn Nam Nam 22-03-1994 Điện điện điện tử 40ddt3 Phù hợp
49 Trần Văn Năm Năm 25-07-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40 ĐĐT3 Phù hợp
50 Nguyễn Văn Phi Phi 04-01-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40ĐT1 Phù hợp
51 Trần Thế  Phong Phong 29-03-1995 Điện Tử Công Nghệ Kỹ Thuận Điện - Điện Tử Đ ĐT2 Phù hợp
52 Nguyễn Xuân Phong Phong 30-01-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
53 Vũ Hồng Phong Phong 04-10-1995 Điện Tử Điện điện tử Đđt1 Phù hợp
54 Trịnh Văn Quân Quân 11-08-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử ĐT2 Phù hợp
55 Nguyễn Văn Quang Quang 13-05-1994 Kỹ Thuật Viễn Thông  kỹ Thuật Điện Tử ĐTTT1 Phù hợp
56 Vũ Xuân Quế Quế 21-06-1995 Nhiệt Lạnh Điện Lạnh KTNL1 Phù hợp
57 Nguyễn Bá Quyết Quyết 29-03-1995 Nhiệt Lạnh Điện Lạnh KTNL1 Phù hợp
58 Nguyễn Văn Sĩ 19-05-1995 Điện Tử Công Nghệ kĩ thuật Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
59 Nguyễn Quốc Sơn Sơn 27-11-1995 Điện Tử Kĩ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
60 Nguyễn Dũng Sỹ Sỹ 10-09-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
61 Nguyễn Văn Thanh Thanh 09-01-1995 Điện-Điện Tử Điện-Điện Tử 40DDT3 Phù hợp
62 Bùi Văn Thành Thành 04-03-1994 Điện Tử Điện- Điện Tử ĐĐT2 Phù hợp
63 Trần Khắc Thịnh Thịnh 23-12-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
64 Vũ Văn Thọ Thọ 28-05-1995 nhiệt lạnh Điện lạnh ktnl1 Phù hợp
65 Đinh Văn Thời Thời 15-09-1993 Điện Tử Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa 40TĐH Phù hợp
66 Trình văn thuận thuận 17-07-1994 Điện Tử Điện - điện tử 40ddt2 Phù hợp
67 Đỗ Tuấn Thương Thương 14-08-1995 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điện - Điện tử CĐĐĐT3 Phù hợp
68 Vũ Minh Tiến Tiến 12-06-1995 Điện Tử Điện, điện tử 40đđt2 Phù hợp
69 Lê Văn Tịnh Tịnh 21-12-1995 Nhiệt Lạnh Điện Lạnh KTNL1 Phù hợp
70 Nguyễn Đắc Toàn Toàn 12-12-1995 Điện Điện Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
71 Bùi Văn Tới Tới 04-09-1995 Điện Tử Điện, Điện Tử 40CDĐT1 Phù hợp
72 Nguyễn Đức Trung Trung 30-09-1995 Điện tử - Truyền Thông  Điện tử - Viễ thông 40ĐTTT2 Phù hợp
73 Đỗ Trường Trường 26-03-1995 Điện tử viễn thông Điện tử truyền thông 40ĐTTT1 Phù hợp
74 Trần Ngọc Tú 25-10-1994 Điện Tử Điện Điện Tử DDT2 Phù hợp
75 Lê Phương Tuấn Tuấn 13-10-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
76 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 01-06-1995 Điện Điện-Điện Tử 40ĐT2 Phù hợp
77 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 12-07-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
78 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 12-07-1994 Điện Tử công nghệ kĩ thuật điện -điện tử Đ-Đt1 Phù hợp
79 Đồng Xuân Tuấn Tuấn 26-05-1995 Kỷ Thuật Nhiệt Lạnh Kỷ Thuật Nhiệt Lạnh 40KTNL1 Phù hợp
80 Đỗ Minh Tuấn Tuấn 15-08-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử ĐĐT2 Phù hợp
81 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn 04-02-1994 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điện, Điện Tử CĐĐT3 Phù hợp
82 Hà Văn Tuấn Tuấn 18-05-1995 Điện Tử Điên - Điện Tử 40 ĐĐT3 Phù hợp
83 Nguyễn thanh tùng tùng 09-11-1994 Điện Tử Điện - Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
84 Trịnh Tứ Tùng Tùng 16-10-1995 Nhiệt Lạnh Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh 40KTNL1 Phù hợp
85 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 26-05-1995 Điện Tử Truyền Thông Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông CĐ40ĐTT1 Phù hợp
86 Lê Thanh Tùng Tùng 28-10-1995 Điện Tử, Truyền Thông Điện Tử, Truyền Thông CĐTTT2 Phù hợp
87 Nguyễn Thiện Tuyên Tuyên 24-04-1994 Kỹ thuật viễn thông Điện tử - truyền thông ĐTTT1 Phù hợp
88 Đàm Đình Vân Vân 17-12-1995 Điện Tử Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
89 Trần Văn Vinh Vinh 10-04-1995 Công Nghệ Thông Tin Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông 40CDTT1 Phù hợp
90 Nguyễn Đức Vinh Vinh 26-08-1995 Điện Tử - Viễn Thông Điện Tử -  Viễn Thông CĐĐTTT2 Phù hợp
91 Nguyễn Quốc Vũ 02-12-1995 Điện Tử Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 40 ĐĐT1 Phù hợp
92 La Thanh Xuân Xuân 05-11-1994 Điện Tử Ky thuật điện - điên tử DDT1 Phù hợp
93 Tạ Văn Hoàng Hoàng 18-07-1990 Kĩ Thuật Nhiệt Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí ML1K38 Không phù hợp
94 Lê Viết Thuận Thuận 13-12-1993 Kỹ Thuật Viễn Thông Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông ĐTTT2 Không phù hợp
95 Nguyễn Văn Yên Yên 04-08-1995 Điện Máy lạnh và điều hoà không khí TTCN40ML2 Không phù hợp
               


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2017.
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CỦA VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NĂM 2017.
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VỚI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN.