Asset Publisher

THI VÀ CÁP CHỨNG CHỈ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

THI VÀ CÁP CHỨNG CHỈ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

                                                                      


      Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.